Turspor Prosjektet

Tursporeksempler på ut.no

Et hovedmål for Tursporprosjektet er å vise informasjon knyttet til georefererte punkt i naturen. Dette ble iverksatt ved bruk av internettsiden ut.no der det allerede er mulig å følge noen Turspor: http://www.ut.no/tur/2.14772/ http://www.ut.no/tur/2.7759/ http://www.ut.no/tur/2.14771/ Blant disse tekstene er “Hardangerjøkulen og Blåisen” også publisert på turspor.w.uib.no.

Hardangerjøkulen og Blåisen

Et eksempel på ett turspor er turen til Hardangerjøkulen: Denne turen starter fra Finse og følger sti sørover til foten av Blåisen. Dette er en av utløpsbreene til Hardangerjøkulen og ofte et utganspunkt for brevandring om sommeren. Breer i hele verden trekker seg tilbake som følge av klimaendringer. Dette gjelder også Hardangerjøkulen. Det som styrer…

Hva er Turspor?

«Turspor» er et nytt initiativ fra Universitetet i Bergen. Hensikten er å formidle kunnskap om vær, klima og geologi mens man er på tur. Fenomener som for eksempel bresprekker, permafrost eller ulike typer skyer vil bli forklart på en enkel og tilgjengelig måte slik at alle, både barn og unge, vil kunne forstå og gjenkjenne…