Turspor Prosjektet

Hva er Turspor?

«Turspor» er et nytt initiativ fra Universitetet i Bergen. Hensikten er å formidle kunnskap om vær, klima og geologi mens man er på tur. Fenomener som for eksempel bresprekker, permafrost eller ulike typer skyer vil bli forklart på en enkel og tilgjengelig måte slik at alle, både barn og unge, vil kunne forstå og gjenkjenne disse når man observerer dem ute i naturen. Materialet som vi legger ut kan også bli brukt av elever og lærere i tillegg til det vanlige pensumet. Våre georefererte punkt og turer i terrenget med praktisk informasjon om naturfenomener kan for eksempel bli brukt til å motivere barn og unge når de er ute på tur med skolen eller sammen med familien.

Informasjonen vil være begrenset til områder hvor vi allerede har tilpasset tekster og material, slik som ved Finsehytten på Finse og Snøheim på Dovre. I løpet av prosjektet vil tilbudet øke og informasjon om stadig flere lokaliteter og fenomener vil bli tilgjengelig.

Vi vil takke Sparebankstiftelsen DnB som støtter dette prosjektet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.