Turspor Prosjektet

Turspor oppfølging med EARTHLAB

Her kan du se hvordan elever blir til forskere på EARTHLAB ved UiB:

http://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/elever-analyserer-egne-prover-pa-earthlab

I sammenheng med Turspor ekskursjonen samlet forskere fra UiB sedimentprøver fra Trettevatn nær Upsete. Elevene lærte at en slik sedimentkjerne er et fantastisk arkiv som avslører mye om fortidens vegetasjon og klima.

En klasse ved Amalie Skram videregående skole som var med på Upsete fikk mulighet til å følge opp det de hadde lært i naturen. Tirsdag 1. november besøkte de EARTHLAB ved UiB, et nytt laboratorium som tilbyr avanserte metoder for å undersøke sedimentkjerner. Der ble elevene selv til forskere: de undersøkte sedimentene “hands-on” og fikk på denne måten et unikt innsyn i forskerlivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.