Turspor Prosjektet

Tursporeksempler på ut.no

Et hovedmål for Tursporprosjektet er å vise informasjon knyttet til georefererte punkt i naturen. Dette ble iverksatt ved bruk av internettsiden ut.no der det allerede er mulig å følge noen Turspor:

http://www.ut.no/tur/2.14772/
http://www.ut.no/tur/2.7759/
http://www.ut.no/tur/2.14771/

Blant disse tekstene er “Hardangerjøkulen og Blåisen” også publisert på turspor.w.uib.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *