Turspor Prosjektet

Formidling med Turspor 2.0

Som beskrevet i forrige innlegg har Turspor formidlet kunnskap på en praktisk og personlig måte ved bruk av motiverte guider. Dette skal fortsette i fremtiden som en del av ulike prosjekter. I tillegg satser Turspor på å legge ut tekster på internett som vil gjøre det mulig å lære om fenomener på egen hånd når man er ute i naturen. Hittil er det nettsiden ut.no som har blitt brukt som platform til dette.

Mens tekstene på ut.no har en turkarakter, er en annen ide å legge ut tekster som er mer interaktive. Disse tekstene skal ikke bare informere, men også knytte informasjonen til praktiske utfordringer slik at leseren kan oppleve det som skal bli formidlet. Bruk av både fakta og praktiske erfaringer skal føre til et bedre læringsutbytte.

I de neste innleggene viser vi eksempler på dette konseptet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *